Helsingör

Helsingör: Blick vom Sund (2001)
Helsingör: Blick vom Sund (2001)
Helsingör: Karmeliterkloster (2001)
Helsingör: Karmeliterkloster (2001)
Helsingör (2001)
Helsingör: Schloss Kronborg (2001)
Helsingör: Schloss Kronborg (2001)
Helsingör: Schloss Kronborg (2001)
Helsingör: Schloss Kronborg (2001)
Helsingör: Schloss Kronborg (2001)
Helsingör: Schloss Kronborg (2001)
Helsingör: Schloss Kronborg (2001)
Helsingör: Schloss Kronborg (2001)
Helsingör: Schloss Kronborg (2001)
Helsingör: Schloss Kronborg (2001)
Helsingör: Schloss Kronborg (2001)
Helsingör: Schloss Kronborg (2001)
Helsingör: Schloss Kronborg - Innenhof (2001)
Helsingör: Schloss Kronborg – Innenhof (2001)
Sund zwischen Helsingör und Helsingborg, Blick nach Norden (2001)
Sund zwischen Helsingör und Helsingborg, Blick nach Norden (2001)